carousel-newspng

Modificare documente de functionare - sep 2018

20/09/2018

Nota de informare

Fdi Transilvania, Fdi Napoca si Fdi Tehnoglobinvest

Societatea de administrare a investitiilor SAI Globinvest SA aduce la cunostinta investitorilor modificarea documentelor de functionare ale fondurilor ca urmare a:

- alinierii la prevederile Regulamentul UE nr. 2365/2015 privind transparența operatiunilor de finantare prin instrumente financiare si ale Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si la Regulamentul UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora;

- alinierii la prevederile Legii 29/2017 si ale Regulamentului ASF 2 /2018 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;

- autorizarii de catre ASF a unui nou depozitar pentru toate fondurile administrate, respectiv BRD – Societe Generale si a inlocuirii unui membru in consiliul de administratie al SAI Globinvest SA;

- alte modificari.

Modificarile operate asupra documentelor de functionare ale fondurilor vizeaza:

- actualizarea sumarului prospectului

- actualizarea componentei consiliului de administratie

- introducerea de precizari privind politica de remunerare a SAI Globinvest SA

- schimbarea depozitarului fondului

- actualizarea informatiilor despre depozitar si comisioanele aferente activitatii acestuia

- completarea listei instrumente financiare in care fondul nu investeste cu obligatiuni corporative neadmise la tranzactionare, instrumente de tip swap si operatiuni de finantare prin instrumente financiare SFT

- includerea posibilitatii de a se constitui garantii financiare sau ipoteci mobiliare asupra unitatilor de fond detinute

- actualizarea metodelor de evaluare a activelor

- includerea de prevederi privind tratarea eventualelor erori si a unei limite maxime de toleranta a materialitatii erorii de calculare a activului net

- eliminarea comisioanelor percepute la rascumpararea unitatilor de fond, acolo unde acestea existau

- actualizari privind fuziunea si lichidarea fondului

- includerea de prevederi specifice privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

- includerea posibilitatii ca administratorul fondului sa refuze orice cumparare de unitati in situatia in care informatiile solicitate in formularul de subscriere nu sunt completate corect si integral si sa rascumpere integal unitatile de fond detinute de investitori la refuzul acestora privind actualizarea sau prelucrarea datelor personale

Nu au fost aduse modificari caracteristicilor definitorii ale fondurilor, respectiv obiectivului financiar si politicii de investitii.

Documente care te-ar putea interesa: