Fonduri de investitii administrate de Globinvest

Investitii in actiuni si/sau obligatiuni emise de cele mai bune societati cotate la Bursa de Valori Bucuresti, in obligatiuni de stat sau depozite bancare, dar si in actiuni straine emise de mari societati europene sau americane.

  • Home
  • Fonduri Administrate

Fonduri deschise

OPCVM si FIA - ce se adreseaza public oricarui investitor

Fdi Transilvania

FdiN

fond multiactive echilibrat, cu expunere locala si europeana

Fdi Napoca

FdiN

fond de actiuni romanesti

Fdi TehnoGlobinvest

FdiN

fond sectorial de actiuni europene si romanesti / tehnologie si energie

Fdi SanoGlobinvest

FdiN

fond sectorial de actiuni europene si romanesti / farmacie si alimentar

Fdi GlobUS BlueChips

FdiN

fond de actiuni americane

Fdi Globinvest Bonds

FdiN

fond de venituri, cu expunere locala

Fdi Globinvest Food

FdiN

fond sectorial de actiuni europene si romanesti / alimentar si conexe

Fondul Privat Comercial

FdiN

Fond de investitii alternative de crestere, orientat pe sectorul financiar

FIAIP Professional Globinvest

se adreseaza doar investitorilor profesionali